กิจกรรมสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาการบัญชี

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง แผนกวิชาการบัญชี นำนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งหมด 37 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการ นางลำพูน ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการ นายกิตติณัฏฐ์ ทัศนศาสตร์ ผู้กำกับจำนวน 6 นาย และลูกเสือวิสามัญ จำนวน 60 นาย เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ “การเป็นเถ้าแก่น้อย” ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ “การเป็นเถ้าแก่น้อย” ประจำปีการศึกษา 2562

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง นางลำพูน ครอบแก้ว ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้นำนักเรียน นักศึกษา จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2562